Tarieven, Algemene Voorwaarden en vergoedingen zorgverzekeraars

Onze tarieven:
Tarieven Frunsprefysiotherapie
TARIEVEN 2017 FPF

Onze Algemene Voorwaarden:
Algemene voorwaarden FrUnS-Pré-Fysiotherapie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars:
Ga je naar een fysiotherapeut waar je zorgverzekeraar geen contract mee heeft? Dan vergoedt je zorgverzekeraar een maximaal bedrag per behandeling. De hoogte van dat bedrag is per verzekeraar verschillend. Ook maakt het uit of je fysiotherapie door de basisverzekering of door de aanvullende verzekering wordt vergoed.
Klik hier voor het overzicht:  https://weblog.independer.nl/zorgverzekeringen/vergoeding-zorgverzekering-niet-gecontracteerde-fysiotherapie-2017/

Van de consumentenbond:
Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijg je een volledige vergoeding en heb je meer keuzevrijheid tussen zorgaanbieders. Maar net als bij naturapolissen sluiten veel verzekeraars wel contracten af met zorgverleners. Wij vertellen je hoe een restitutieverzekering precies werkt.

  1. Wat is een restitutiepolis?
  2. Verschil tussen restitutie- en naturapolis
  3. Vergoeding niet-gecontracteerde zorg 

Wat is een restitutiepolis?

Bij een restitutieverzekering krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet je vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren.

Bij een zuivere restitutiepolis ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat je de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als je zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoef je niets voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief excessief hoog is.

Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat je met een restitutiepolis zelf je arts en andere zorgverleners mag kiezen, zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die je ontvangt.

Ga je met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak wel wat duurder dan een naturaverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijg je bij een restitutiepolis de kosten van (niet-gecontracteerde) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is.

De omschrijving door verschillende verzekeraars van wat de restitutiepolis inhoudt loopt echter erg uiteen. Zo krijg je bij sommige restitutiepolissen maximaal 100% van het in Nederland marktconforme tarief en bij andere restitutiepolissen 100% van het wettelijk maximumtarief.

U mag met een naturapolis ook wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan wordt alleen niet de hele rekening vergoed. Een deel van de kosten moet u dan zelf betalen.

Kijk dus in de polisvoorwaarden goed welke voorwaarden jouw zorgverzekeraar hanteert.