Belastbaarheid

Definitie

Lichamelijke of fysieke belastbaarheid is de last die een individu kan dragen.

Belasting/Belastbaarheids-model

Veel klachten kunnen vanuit het MeerDimensionaal Belasting/Belastbaarheidsmodel worden verklaard en aangepakt. Aan de ene kant moet de belasting niet te hoog zijn, aan de andere kant moet de belastbaarheid daarop zijn afgestemd. En andersom. Die twee moeten met elkaar in balans zijn. De fysiotherapeut is hierin de deskundige om dit te analyseren.

Het MDBB-model is ontstaan uit het biomedische model en het psychosociale model, aangezien beide modellen ontoereikend zijn voor de fysiotherapie. De visie op ziekte en gezondheid waarop het biomedische model is gebaseerd, laat zich als volgt omschrijven: gezondheid is een toestand die zich kenmerkt door de afwezigheid van ziekten of aandoeningen. Het biomedische model stelt de aandoening centraal. De visie op ziekte en gezondheid die aan het psychosociale model ten grondslag ligt, is als volgt te typeren. Een gezondheidsprobleem is een verstoord dynamisch evenwicht in de psychosociale interactie dat ten koste gaat van het gevoel van welbevinden en dat door de betrokkene niet zelfstandig kan worden hersteld. Het psychosociale model zet de persoon en zijn psychosociale interactie centraal. In het biomedische model is geen plaats voor a-specifieke klachten en in het psychosociale model is weinig plaats voor medisch geklasseerde aandoeningen. Een combinatie van deze modellen was dus noodzakelijk, toen de visie op gezondheid en ziekte veranderde. [5] Eind jaren tachtig spreken zij voor het eerst over een meerdimensionaal belastingbelastbaarheidsmodel (MDBB-model) waarbij zij met de term meerdimensionaal aangeven belasting en belastbaarheid te willen beschouwen vanuit een biologisch-psychosociaal perspectief. Belasting en belastbaarheid worden niet alleen op het niveau van weefsels, organen en orgaanstelsels in hun onderliggende relatie beschouwd, maar ook op het niveau van de persoon in relatie tot zijn omgeving. Het is een biopsychosociaal model.

bron : http://www.wikifysio.nl/index.php/Home

Onze visie

Een goede belastbaarheid gaat hand in hand met preventie. Het valt vaak niet mee deze balans in evenwicht te houden. Wij beseffen ons dat. Ook de overheid investeert meer en meer in preventie. Onder andere door het stimuleren van ‘beweegzorg’. Lees hierover meer op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Voldoende juiste beweging voor iedereen. Zodat hoge kosten worden voorkomen.  Een individuele aangelegenheid. Wij coachen onze clienten hierin. Dat is een onderdeel van de behandeling.