Onze visie en missie

Onze visie

Door cliënten op de juiste manier te activeren wordt automatisch gewerkt aan stabiliteit, zodat cliënten minder makkelijk zullen vallen. Dagelijkse activiteiten aanpassen, zoals bijvoorbeeld lopend boodschappen doen, maar ook corestability-oefeningen doen, en advies geven aan de cliënt over een persoonlijke motiverende activiteit. Hierdoor vind een structurele verbetering plaats van het leven van de cliënt, zodat vallen beperkt wordt.

Motivatie is een heel belangrijk onderdeel om activiteiten duurzaam en structureel te blijven doen. Muziek helpt daarbij! Wij maken daar ook zeker gebruik van met ons concept Niet Vallen Maar Dansen. Daarbij weten wij dat door dansen een positieve benadering van het valpreventie-probleem ook helpt. Het leren van nieuwe dingen( danspasjes) zorgt ervoor dat dansen een positief effect hierop heeft. Wij weten en geloven en hebben ervaren dat ons concept de juiste combinatie biedt waardoor dit werkt. En ook op maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid een heel positief effect hebben. Samen bewegen en dansen is superleuk en gezellig! We willen ook aanhaken op social-dance-activiteiten die in Nederland steeds vaker worden georganiseerd. En we ook zelf, samen met andere organisaties(o.a. hetdanspaleis.com) willen organiseren.

Ons concept: Niet Vallen Maar Dansen!

Op locatie( verzorgingshuis De Boogaert in Castricum) en in onze eigen trainingsstudio is het mogelijk om deel te nemen aan onze danstrainingen. Het doel van deze training is preventie. Voor met name vallen en hersen-disfunctioneren( Parkinson, dementie, burn-out, stress etc..).
Een belangrijk aspect bij valpreventie is het kunnen staan op één been, het onverwachts kunnen opvangen van balansverstoringen door bijvoorbeeld een losse stoeptegel en met linker en rechter been dezelfde bewegingen kunnen uitvoeren. Door te dansen moet je veel op één been kunnen staan, tempoversnellingen uitvoeren en dit zowel links als rechts kunnen.
Door de danslessen te volgen, waarbij op laagdrempelige toegankelijke wijze dansen wordt aangeleerd, train je ook je hersenen. Op muziek en dansend vind dit spelenderwijs plaats, zodat het leuk is om te doen. Het nuttige met het aangename wordt verenigd.

Enkele reacties van deelnemers:
‘ sinds ik op les zit, nu 6 weken, ben ik thuis niet meer gevallen. Normaal val ik een paar keer per week’
‘ ik betrap mezelf erop dat ik in huis spontaan zonder hulpmiddel loop, ik vergeet het, ikheb meer vertrouwen in mijn lijf blijkbaar’
‘ ik dreigde afgelopen week over een stoeptegel te struikelen, maar weet zeker dat ik door jouw danslessen niet ben gevallen’
‘ ik heb sterk het gevoel dat ik na de dansles beter kan autorijden. Allerter ben en beter inzicht heb’

En reacties van zorgpersoneel:
-Een bewoner die er een beetje futloos bij zat kijkt kwieker uit haar ogen, maakt een veel meer allerte indruk’. 
-Met fysiotherapie is deze meneer niet aan het lopen te krijgen, maar ik zie hem in de dansles staan en lopen en dansen rondom zijn stoel.
-Deze mevrouw staat nooit meer, met een beetje hulp hebben we haar uit de rolstoel gekregen en voorzichtig deed ze mee met haar benen.
-Henk stond eerst heel wiebelig met zijn rollator voor zijn stoel volop mee te genieten. Na enkele lessen loopt en danst hij zelfstandig over de dansvloer.
-Een stevige dame waarmee communicatie lastig is, is de 2e les van haar stoel geholpen en heeft zelfs rondom haar as met ondersteuning een rondje om haar as gedraaid.

Continuiteit en financieel

Uit ervaring weten wij dat de continuiteit van valpreventie vrijwel altijd tijdelijk is. Een slechte zaak, en werkt dus niet. Veel cursussen stoppen na enkele lessen. En financiering van projecten zijn vrijwel altijd tijdelijk. Projecten zijn ook vaak te duur. En in de zorg is sowieso weinig financiele capaciteit. Zeker in de ouderenzorg is (digitale) innovatie heel welkom.

Daarom denken wij dat danslessen, met daaraan gekoppeld een sociaal gebeuren, met zelfs intergenerationele feesten die heel gebruikelijk zijn in de lindyhop-scene, zullen werken om valpreventie op deze manier duurzaam en continue zullen maken.

Wij gaan naast deze losse workshops een ‘train-de-trainer’-traject ontwikkelen, zodat we andere NietVallenMaarDansen-trainers kunnen opleiden.

Daarbij gaan wij een videoinstructie ontwikkelen, ter ondersteuning van de nieuw opgeleide trainers. Het uitleggen van deze specifieke danspasjes kan het beste via een goede videoinstructie.

Dit bij elkaar maakt ons product goed schaalbaar en betaalbaar.